Kamerstukken die interessant zijn mei

Kamerstukken die interessant zijn mei

4 juni 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Kamerstukken mei 2024

 

De Belastingdienst Forum Salaris heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn.

Het gaat om publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën. Deze zijn gepubliceerd in de periode van 29 april 2024 tot en met 30 mei 2024.

  • 5 ministers lichten aan de Tweede Kamer toe hoe het kabinet de arbeidsmarktdienstverlening structureel wil verbeteren door hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur (SZW 29/4).
  • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief ‘Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers’ (MvF 8/5).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringstoetsen over de aangenomen amendementen op het pakket Belastingplan 2024, waaronder de versobering van de 30%-regeling en herijking van de uitvoeringstoets van de aftopping van de 30%-regeling tot de WNT-norm (MvF 13/5).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving bij de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Ook geeft zij aan dat het streven is om de wet per 1 januari 2026 in werking te laten treden, in plaats van de eerder gecommuniceerde 1 januari 2025 (SZW 14/5).
  • Minister Van Gennip en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over het oordeel op de jaarverslagen van UWV en SVB (SZW 14/5).
  • Staatssecretaris van Rij informeert de Tweede Kamer over hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers, zoals via de reiskostenvergoeding. Vóór de zomer wordt een aantal voorbeeldscenario’s op de internetsite van de Belastingdienst gepubliceerd over hoe de verschillende vormen van deelautogebruik fiscaal uitwerken. Dit met als doel werkgevers duidelijkheid te bieden over de fiscale gevolgen en mogelijkheden als zij hun werknemers deelauto’s aanbieden als mobiliteitsoptie (MvF 15/5).
  • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief. De vragen gaan onder andere over de premie Aof, de belastingdruk en heffingskortingen (MvF 21/5).
  • Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als ‘kennismigrant’’ (SZW 23/5).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer de jaarrapportage 2023 van de Belastingdienst (MvF 28/5).
  • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op schriftelijke vragen over een fiscaal neutraal pensioenkader in de 2e en 3e pijler (MvF 30/5).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL