Minder flexwerkers sinds 10jaar

Minder flexwerkers sinds 10jaar

20 mei 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Er zijn voor het eerst in 10 jaar minder flexbanen in Nederland. Steeds meer mensen hebben, dankzij de huidige, krappe arbeidsmarkt een vaste baan. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de werkloosheid is verder gedaald. Er zijn nu nog maar 300.000 ongewenst werkloos.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. UWV registreerde eind april 257 duizend lopende WW-uitkeringen.

 

Debat WAB

Deze cijfers maken de komst van de WAB nog wat onzekerder. Koolmees meent immers dat de wet nodig is om flexwerk duurder te maken, zodat meer mensen een vast contract krijgen. Werkgevers zijn bang voor hogere kosten en menen dat de arbeidsmarkt deze wet niet nodig heeft. Deze cijfers lijken dat te onderschrijven. In het FD reageert Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, dat ondernemers al sneller schakelen als zij een werknemer willen behouden. Zij grootste angst is dat seizoenswerk, zoals in de landbouw en horeca, te duur wordt als de WAB in werking treedt. Hij hoopt dat de WAB nog even uitgesteld wordt. Maar volgens experts blijft de invoering van de WAB belangrijk. Zij wijzen er op dat het effect rond flexbanen weer zal afnemen als de economie weer een dip maakt. Bovendien blijft de hoeveelheid vaste banen afnemen en de hoeveelheid flexbanen toenemen in vergelijking met de economie voor de crisis.

 

Trend naar flexbanen voor laag opgeleiden

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen reageert: ‘Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 dat het aantal flexbanen slinkt’. De trend dat mensen met een lage opleiding zijn aangewezen op een flexbaan zet inmiddels door. In het eerste kwartaal van dit jaar had van alle werkenden met een laag opleidingsniveau — vmbo, mbo of enkele jaren havo — slechts net iets meer dan de helft een vaste baan. Voor werknemers met een hoog opleidingsniveau — vwo, hbo of universitair — is dat twee derde. ‘In alle omstandigheden, in de hoogconjunctuur en de laagconjunctuur, hebben mensen met een goede opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt’, zegt Van Mulligen, ‘Hoe beter je opleiding, hoe meer banen waarvoor je in aanmerking komt. Dat geeft mensen een betere onderhandelingspositie voor een vaste baan.’

 

Bron: FD

 

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,