Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

22 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Vanaf 1 maart 2020 geldt meldingsplicht voor bedrijven uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die in een aantal aangewezen sectoren werkzaam zijn.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Online melden

Buitenlandse werkgevers en zelfstandige ondernemers die in Nederland tijdelijk werkzaamheden verrichten, moeten zich melden bij het online meldloket. Daar moeten zij onder meer aangeven welke werkzaamheden zij gaan verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. Zij moeten de komst van alle gedetacheerde werknemers ook melden.

De meldingsplicht is geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU.

 

Meer informatie

Lees meer in ‘ Buitenlandse werkgevers en zelfstandigen met een tijdelijk opdracht in Nederland ’ of kijk op rijksoverheid.nl.

 

 

Zie ook:

 

 

loonkloof eu, loon verschillen,verschil loon, Eu lonen,deeltijdwerkers in de eu, Europese wet en regelgeving flexwerkers, payrolling, payroll, uitzendkrachten in Europa,