LIV, jeugd-LIV en LKV’s nieuwe informatie

LIV, jeugd-LIV en LKV’s nieuwe informatie

27 augustus 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Veranderingen over LIV, jeugd-LIV en LKV’s op een rijtje

Onlangs is de derde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie staat de meest recente informatie over de drie tegemoetkomingen uit de WTL: het LIV, het jeugd-LIV en het LKV.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In het kennisdocument (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan veelgestelde vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) uit de WTL. In de nieuwste versie van het document staan niet alleen tekstuele wijzigingen, maar zijn er ook vragen en antwoorden aangepast en nieuwe toegevoegd. Het gaat daarbij niet om informatie die nog niet bekend was, maar wel om informatie die nog niet (correct) in het kennisdocument 2.0 stond.

 

Wijzigingen op een rij

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het kennisdocument, zijn:

  • De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2018 zijn toegevoegd.
  • Er is verduidelijkt dat het LIV wel geldt voor werknemers met loonkostensubsidie, maar niet voor werknemers met loondispensatie.
  • Het jaarloon van de werknemer voor het LIV en jeugd-LIV is verduidelijkt. Dit is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat u in een kalenderjaar betaalt zolang hij bij u in dienst is en is verzekerd voor minstens één werknemersverzekering.
  • De voorwaarden voor het ontvangen van een LKV (tool) zijn uitgebreider omschreven.
  • Er is verhelderd welke doelgroepverklaringen bij de gemeente en welke bij UWV aangevraagd moeten worden.
  • De regels voor stagiairs en LKV’s zijn verduidelijkt, zodat werkgevers niet langer een LKV mislopen als zij een stagiair na de stageperiode een arbeidscontract aanbieden.
 

LIV 2017 nu uitbetaald

Werkgevers die zitten te wachten op de uitbetaling van het LIV over 2017, moeten nog maximaal 16 dagen geduld hebben. Zij krijgen het voordeel uiterlijk op 12 september 2018 – of binnen zes weken na de dagtekening van de definitieve beschikking – uitgekeerd. Bezwaar aantekenen moet binnen diezelfde zes weken!

subsidieregeling praktijkleren, leerwerkplaatsen,praktijkleerplaatsen, bbl praktijk

100% Werkgeverscoach App: Quick-nieuws op maat BTW- en Loonheffing alert Kennisbank Personeel Kennisbank Rechtspersonen Kennisbank Auto & Fiscus Stel een vraag Snel een offerte