Kennisdocument premiedifferentiatie WW-Versie 1.4

Kennisdocument premiedifferentiatie WW-Versie 1.4

21 oktober 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 oktober 2020 versie 1.4 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. Het document vindt u hier of op rijksoverheid.nl.

PDF download
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

 

In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

In de nieuwe versie is verduidelijkt hoe u de uitzondering voor de BBL-leerling moet toepassen. De lage WW-premie geldt pas als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Deze informatie leest u bij vraag 2.8 onder b.

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, hoge-lage WW-premie, wab, Wet arbeidsmarkt in balans (Wab),

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), WAB,

 

U kunt nu versie 1.4 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW ’ downloaden via rijksoverheid.nl.

 

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW versie 1.4-pdf

 

 

wab checklist 2020, rijksoverheid,belastingdienst, wab, arbeidsmarkt, payrolling, arbeidscontracten, uitzendbureau,