Handreiking begrip RVU aangepast

Handreiking begrip RVU aangepast

10 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) gewijzigd.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In deze handreiking is de informatie over de voorwaarden voor de drempelvrijstelling RVU-heffing verduidelijkt.

 

U vindt de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 op de internetsite van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer, V&A 05-006 en Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 30 april een aangepaste versie gepubliceerd van Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer. In de versie van 11 december 2020 bleek de tekst over een periodiek verrekenbeding niet juist te zijn. Dit is dit aangepast.

 

Daarnaast is V&A 05-006 aangebreid met een link naar de Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen en een tweetal aandachtspunten.

 

Ook is de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Deze verduidelijkt de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling.

 

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

 

 

Gerelateerd

Levenslooptegoed belast bij aankoop extra verlof, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
Update vragen en antwoorden pensioensite Belastingdienst
Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting V&A 20-004 en corona

 

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040