Verklaring geen privégebruik auto, stoppen

Verklaring geen privégebruik auto, stoppen

11 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer? Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ in, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert hij zo snel mogelijk de werkgever.

 

Brief Belastingdienst

Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst.

Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen.

 

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet u de bijtelling toepassen. U hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. U telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.

 

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin u niet hebt bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • eventueel een rekening voor belastingrente

 

Let op!

Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ onterecht heeft aangevraagd, mag u geen rekening houden met de verklaring. U past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft.


Meer informatie over de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ leest u in paragraaf 23.3.16 Handboek Loonheffingen.

 

Formulier

Verklaring geen privégebruik auto: intrekken.

 

Wetsartikelen

Art 13bis Wet LB
Art 8 Uitvoeringsbesluit LB

 

 

Gerelateerde artikelen

 

Autokostenforfait, forfaitaire bijtelling, bijtelling auto, fiscale bijtelling auto, auto van de zaak, belasting en bijtelling auto,