Update vragen en antwoorden pensioensite Belastingdienst

Update vragen en antwoorden pensioensite Belastingdienst

13 mei 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst ( CAP ) heeft 1 nieuwe vraag met antwoord op haar internetsite toegevoegd.

 

Ook zijn 2 antwoorden op vragen aangepast en zijn 2 vragen en antwoorden vervallen. Hieronder leest u welke dat zijn.

De volgende vraag met antwoord is toegevoegd:

De volgende vragen en antwoorden zijn aangepast:

De volgende vragen en antwoorden zijn vervallen:

 

CAP beantwoordt vragen over de fiscale behandeling van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding, loonstamrechten en levensloopregelingen.

Nieuwe vragen en antwoorden leest u regelmatig op de pensioensite van de Belastingdienst.

 

 

Gerelateerd

Vragen en antwoorden pensioensite Belastingdienst nieuwe versie
Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting V&A 20-004 en corona
V&A’s en handreikingen op pensioensite aangepast of vervallen
Vraag brieven op, van Werkhervattingskas 2020


pensioenkortingen, pensioenplan, pensioenen, oudedag, oude dag voorziening, aow leeftijd, aow, pensioen,