Géén zekerheid 30%-regeling

Géén zekerheid 30%-regeling

18 december 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Er is géén zekerheid dat de 30%-regeling niet wijzigt

 

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt vragen over de 30%-regeling tijdens het debat over het pakket Belastingplan 2019 in de Eerste Kamer. Werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling krijgen nooit vooraf de zekerheid dat de voorwaarden hetzelfde blijven. Er ontstaat géén recht.

Welke ondernemingen profiteren daar nou eigenlijk van? Zijn dat grote of kleine ondernemingen? In het evaluatierapport over de 30%-regeling is daar vrij uitgebreid aandacht aan gegeven.

”In het laatste jaar waar wij alle cijfers van hebben, 2015, was 30% van de werknemers waarvoor de regeling werd aangevraagd, werkzaam bij een bedrijf met meer dan 1.000 werknemers. 30% was dus werkzaam bij de grootste bedrijven. In datzelfde jaar was 40% van de aanvragen van bedrijven tussen de 100 en 1.000 werknemers, terwijl 23% van alle werknemers bij deze bedrijven zat.

 

Door bedrijven tussen de 10 en 100 werknemers, dus de kleinere mkb – bedrijven, werd er weer evenredig gebruikgemaakt van de 30%-regeling. Ruim 20% van de regeling werd daar gebruikt.”

Samenvattend: ondanks de verkorting van de looptijd van die 30%-regeling zullen de meeste bedrijven daar in dezelfde verhouding last van hebben en is het niet specifiek bedoeld om het grote of het kleine bedrijfsleven te pesten.

Tegemoetkoming kosten

“De 30%-regeling is vooral bedoeld als tegemoetkoming in de kosten als je van het ene naar het andere land gaat. Dat was een van de redenen dat we ons afvroegen: moet je dat wel acht jaar hebben? Je kunt het ook meten. Op basis van bonnen en declaraties mag je die kosten toedelen. We hebben hier een forfaitair bedrag van gemaakt.”

Innovatieve bedrijven

“Het is een beetje lastig om die 30%-regeling te richten op hele innovatieve bedrijven, want uiteindelijk is het een benadering van de kosten die je hebt als werknemer om weg te gaan. Als we heel specifiek naar de cijfers kijken, dus naar de impact op jonge bedrijven, innovatieve start-ups en scale-ups, dan heb ik daar geen aparte onderverdeling van. Ik heb een onderverdeling naar bedrijfsgrootte maar niet naar de activiteiten van een bedrijf.”

Veel van de innovatieve bedrijven, ook al zijn ze klein maken volgens de staatssecretaris ook gebruik van de expertise van mensen die uit andere landen komen.

“Zo weten we dat er in Limburg diverse kleinere bedrijven heel actief gebruik hebben gemaakt van expertise uit Azië. Die mensen kwamen dus ook in aanmerking voor die 30%-regeling.”

Geen recht

“Mensen hebben in het verleden brieven gekregen, waarin nooit de garantie is gegeven dat je altijd in aanmerking zou kunnen komen voor die 30%-regeling. Maar in die brieven uit het verleden vonden mensen voldoende houvast om het bijvoorbeeld in Nederland nog langer door te laten gaan. Eerder hebben we die regeling al teruggebracht: eerst was zij langdurig, toen acht jaar en nu vijf jaar. Maar er ontstaat geen recht, zoals ook niemand recht heeft op een bepaalde hoogte van de inkomstenbelasting of recht heeft op een bepaalde hoogte van aftrek. Uiteindelijk is het de wetgever die dan bepaalt of we dat nog logisch vinden of niet. Er is nooit sprake van geweest dat er een soort ruling zou worden afgesloten met vooraf de zekerheid: u krijgt, wat er ook gebeurt, over de komende tien jaar een 30%-regeling.”

Zie ook:

Compensatie transitievergoeding, 2020 transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte, de Regeling compensatie transitievergoeding,