Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022, foutje!

Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022, foutje!

24 januari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Fout in toelichting beschikking Whk 2022

In de toelichting op de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022’ staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers.

Het premiepercentage dat in de beschikking staat, is wel juist berekend.

Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022 is. Dit moet zijn: 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022.

Bron

belastingdienst.nl

Gerelateerd

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,