Gebruikelijk loon 2020 en 2021 lager

Gebruikelijk loon 2020 en 2021 lager

28 april 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In 2020 en 2021 mag u voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. In deze handreiking leest u per jaar wat de voorwaarden zijn en hoe u het gebruikelijk loon kunt berekenen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over afgelopen tijd, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.

Voorwaarden

Wilt u het gebruikelijk loon verlagen in 2020 en 2021? Voor beide jaren gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • U past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

Berekening 2020

U gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw. In 2020 gebruikt u de volgende berekening:

  • Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
  • A = het gebruikelijk loon over 2019
  • B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
  • C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Extra voorwaarde 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.

Berekening 2021

Ook in 2021 gaat u uit van de omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Lager gebruikelijk loon

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties, kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

 

Bron: belastingdienst.nl

 

 

Gerelateerde berichten

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis
Handreiking gebruikelijk loon

 

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,