Flexwerkers meer rechten

Flexwerkers meer rechten

15 mei 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers mogen zzp’ers, mensen met een kort contract en andere flexwerkers, die ingehuurd worden voor klusjes, koeriersdiensten of andere platformbanen niet verhinderen om ook ergens anders te werken. Ook moeten ze flexwerkers meer zekerheid geven over hun rooster en mogen flexwerkers zonder gevolgen een opdracht weigeren die buiten die afgesproken werktijden valt. Flexwerkers moeten bovendien worden gecompenseerd als de werkgever een opdracht niet op tijd annuleert. Dat staat in een richtlijn over nieuwe vormen van werk waar het Europees Parlement mee heeft ingestemd.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Sancties

Op het moment klagen veel flexwerkers over de santies die ze krijgen opgelegd als ze een klus weigeren, bijvoorbeeld omdat de werkgever ze op veel te korte termijn vraagt te komen. Als de nieuwe wet in werking treedt kunnen bedrijven oproepkrachten niet meer verbieden opdrachten te weigeren of ze om die reden sancties opleggen. Ook kan de flexwerker geen negatieve gevolgen meer verwachten als hij hij buiten zijn ingeroosterde dagen of uren werk aanneemt van een concurrent. Wordt een opdracht niet op tijd afgezegd, waardoor de flexwerker geen ander werk meer kan aannemen, moet de werkgever de flexwerker compenseren.

 

Platformeconomie

Eurocommissaris Marianne Thyssen (sociale zaken) zei in het Europees Parlement dat ze ‘nieuwe vormen van arbeid in de platformeconomie’ niet wil verbieden. Maar flexibele arbeidskrachten horen volgens haar een ‘minimum aan voorspelbaarheid’ te krijgen, zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Ze is trots op de nieuwe wetgeving, omdat deze volgens haar geen buitensporige lastendruk voor bedrijven oplevert.

 

Beperkingen

Het Europarlement ziet nog wel tekortkomingen in deze nieuwe wetgeving. Zo de wet alleen van toepassing wordt op tijdelijke werknemers die minstens drie uur per week én gemiddeld tenminste twaalf uur per vier weken werken. Mensen met een contract voor 2 of 3 halve dagen vallen daarmee al snel buiten deze wet. Traditioneel zijn dat juist de kwetsbaardere groepen: vrouwen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

 

Nieuwe regels voor proeftijd

In de nieuwe wet is straks ook geregeld dat dat bedrijven nog maximaal 6 maanden proeftijd mogen opnemen in het arbeidscontract. Bij een contractverlenging mag vervolgens helemaal geen proeftijd meer worden gehanteerd. Nederland kent wat dit betreft al strengere, nationale regels. Hier mag de proeftijd niet langer dan 2 maanden duren bij een vast contract en 1 maand bij tijdelijke contracten langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar.

 

Informatieplicht

Werkgevers zijn straks ook verplicht nieuwe werknemers op de eerste dag van hun arbeid op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten. Daar vallen zaken als werktijden, salaris en werkduur onder.

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,