Coronamaatregelen en werken over de grens

Coronamaatregelen en werken over de grens

26 maart 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Overheid in België, Duitsland en Nederland nemen veel maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit zorgt voor veel vragen bij mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken.

 

De Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA) heeft invulling gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in het geval van grensoverschrijdend werken. De CVA is een overlegorgaan van alle ministeries en uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met internationale sociale zekerheid.

coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

De belangrijkste punten zijn:

    1. Bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen houden werknemers voor de toepassing van de aanwijsregels het gebruikelijke arbeidspatroon. Voor hen verandert de toepasselijke socialezekerheidswetgeving dus niet.
    2. Werknemers die vanwege de coronamaatregelen een tijdelijke WW-uitkering krijgen uit het land waar ze werken (of hebben gewerkt) en in een andere lidstaat wonen, blijven onder de toepasselijke wetgeving van de lidstaat vallen waar ze werken.
    3. Werknemers die worden ontslagen of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, komen in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering in het woonland. Vanaf het moment van ingaan van de uitkering is de wetgeving van het woonland van toepassing.

 

Meer informatie

Op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank staan een aantal veelgestelde vragen met antwoorden over coronamaatregelen en werken over de grens.

 

 

Gerelateerde artikelen

Tijdelijk elders werken in EU: sociale verzekering verandert niet
Veelgestelde vragen aan UWV vanwege het coronavirus
Overzichtsartikel coronavirus

 

 

coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,