Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

16 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In aangifte loonheffingen verschillen ontdekt.

Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen 17 juni een brief hierover.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 3 tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.

 

Wat moet u doen?

Als u de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het overzicht bij de brief of u de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Hebt u een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoeft u de Belastingdienst niet te mailen.

Als u 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na uw correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen uw gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft u niets te doen.

 

Waarom is dit belangrijk?

De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan.

UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

Daarom vraagt de Belastingdienst u om de gegevens te corrigeren of een verklaring voor het verschil te sturen.

 

Meer informatie leest u in de brief.

 

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,