Aanvraag zorgbonus 2021

Aanvraag zorgbonus 2021

15 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni 2021 een zorgbonus aanvragen voor zorgprofessionals. Belangrijkste voorwaarde is dat de zorgprofessional in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Zorgaanbieders kunnen de aanvraag indienen via de internetsite van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Pgb-houders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen terecht bij het aanvraagloket van de Sociale Verzekeringsbank.

Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli 2021 om 18.00 uur.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de bonusregeling 2021 zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. De aanpassingen voor 2021 zijn:

  • De aanvrager van de zorgbonus moet controleren dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt.
  • Aanvragers mogen geen nadere voorwaarden of verplichtingen stellen aan de uitkering van de bonus.

 

Bedrag zorgbonus

De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen € 200 en € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. De uitbetaling zal waarschijnlijk plaatsvinden voor het eind van 2021.

 

Zorgbonus 2020

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van € 1.000 netto. Deze bonus gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

 

Handreikingen

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u 2 handreikingen: 1 voor zorgaanbieders en 1 voor pgb-houders. Hierin leest u of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus en meer informatie over de aanvraag.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Gerelateerd bericht

Zorgbonus in de aangifte LH

 

 

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,