Afspraken met België over grensarbeiders weer verlengd

Afspraken met België over grensarbeiders weer verlengd

2 september 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nederland en België hebben de overeenkomst over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus verlengd tot en met 31 december 2020.

In deze overeenkomst staat hoe u het belastingverdrag tussen beide landen mag toepassen.

Werkt een grensarbeider verplicht thuis vanwege het coronavirus? Dan mag u voor toepassing van artikel 15, lid 1 van het Verdrag (Niet-zelfstandige beroepen), uitgaan van het land waar de werknemer normaliter zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend.

In de overeenkomst leest u meer over de voorwaarden die hiervoor gelden.

Daarnaast staat in de overeenkomst hoe u het verdrag toepast in de volgende situaties:.

  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met doorbetaling van salaris.
  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Deze goedkeuring geldt met terugwerkende kracht vanaf 11 maart 2020.

 

Meer informatie

De overeenkomst en de verlenging van de afspraken vindt u op overheid.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

Afspraken met België over thuiswerken grensarbeiders
Fiscaal akkoord voor grenswerkers met België  en Nederland
Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken

 

 

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,