Afspraken met België over grensarbeiders verlengd

Afspraken met België over grensarbeiders verlengd

8 januari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nederland en België hebben de overeenkomst over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus verlengd tot 31 maart 2021. In deze overeenkomst staat hoe u het belastingverdrag tussen beide landen mag toepassen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Werkt een grensarbeider verplicht thuis vanwege het coronavirus? Dan mag u voor toepassing van artikel 15, lid 1 van het Verdrag (Niet-zelfstandige beroepen), uitgaan van het land waar de werknemer normaliter zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend.

In de overeenkomst leest u meer over de voorwaarden die hiervoor gelden.

Daarnaast staat in de overeenkomst hoe u het verdrag toepast in de volgende situaties:

  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met doorbetaling van salaris.
  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Deze goedkeuring geldt met terugwerkende kracht vanaf 11 maart 2020.

 

 

Meer informatie

De overeenkomst en de verlenging van de overeenkomst vindt u op de internetsite van Overheid.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

 

 

overheid, rijksoverheid, wet en regelgeving, belastingen, besluiten den haag,