Werkwijzer Poortwachter juni 2021

Werkwijzer Poortwachter juni 2021

24 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

UWV heeft een geactualiseerde versie van de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Hierin leest u hoe UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt in het 1e en 2e ziektejaar van een werknemer.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In deze versie is de tekst in hoofdstuk 6 over de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever aangepast. Daarnaast heeft UWV de informatie over verlof uitgebreid in paragraaf 5.12.

In de werkwijzer vindt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

 

 

Bron: uwv.nl

 

 

 

juridische ondersteuning, juridische adviezen,personeelzaken, personeeldiensten, medewerkers, medewerker, werkgever werknemer, loonadministratie,salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministrateur, alles over loon,salaris advies,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuimkosten, ziekteverzuim, ziekteverzekering