Werknemers niet verplicht pensioen op te bouwen

Werknemers niet verplicht pensioen op te bouwen

8 februari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het deelnemen aan het pensioenfonds StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor een uitzendonderneming werken. Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Bij werkgevers die niet onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen of waarbij deelname aan een pensioenregeling ook niet bij cao is geregeld, zijn werkgever en werknemers vrij om afspraken te maken over een pensioenregeling. Dit kan er ook toe leiden dat een werkgever geen pensioenaanbod doet en de betreffende werknemers geen pensioen opbouwen via de werkgever.
De verantwoordelijkheid om afspraken te maken over pensioen ligt bij sociale partners.

De minister ontvangt geen signalen dat de verplichtstelling in de uitzendsector ervoor zorgt dat uitzendkrachten juist niet in loondienst willen, omdat zij dan geen pensioen opbouwen.

 

Cao-bepalingen

Pensioenen zijn voorzieningen met een eigen, door de Pensioenwet bepaald regime. Voor pensioenen bestaat parallel aan het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen de ’verplichte deelname’ op basis van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (WBpf 2000). In de cao kan een bepaling komen te staan waarin wordt verwezen naar de van toepassing zijnde pensioenregeling. Een cao bevat dus zelf geen pensioenregeling, maar verwijst er wel vaak naar. Uit een steekproef blijkt dat vrijwel alle grote cao’s verwijzen naar een pensioenregeling.

 

Aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers.

Het kabinet vindt de omvang van de witte vlek (werknemers die geen pensioen opbouwen) een zorgelijke constatering en wil bekijken of er maatregelen mogelijk zijn die ertoe leiden dat de pensioenopbouw onder werknemers wordt vergroot.

 

 

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt,