Werkkostenregeling verruimd

Werkkostenregeling verruimd

2 februari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Verruiming Werkkostenregeling in 2020

Het kabinet komt met twee verruimingen in de werkkostenregeling (wkr). De eerste maatregel verhoogt de vrije ruimte gericht op het mkb. De tweede maatregel houdt in dat vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste komen van de vrije ruimte. De maatregelen moeten per 1 januari 2020 in werking treden.

In de kabinetsreactie op de evaluatie van de wkr heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven te overleggen met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke wijzigingen in de regeling draagvlak bestaat. Inmiddels hebben verschillende overleggen plaatsgevonden. De voorgenomen maatregelen komen tegemoet aan twee voor het mkb dringende knelpunten.

 

Knelpunten

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte.

Vooral mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers vinden de huidige beperking van de vrije ruimte een knelpunt. Kleinere bedrijven moeten bijvoorbeeld vaker personeelsfestiviteiten op een externe locatie organiseren, waardoor de kosten – anders dan bij een feest op de werkplek – ten laste van de vrije ruimte komen.

Bovenop de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

 

Grotere vrije ruimte

De eerste maatregel zorgt ervoor dat de vrije ruimte groter wordt, gericht op het mkb. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent van de resterende loonsom. Vooral midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4.800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden.

 

Verklaring omtrent gedrag

In de huidige situatie tellen vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee in de werkkostenregeling. Aangezien een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer, leidt dit tot veel onbegrip bij werkgevers. De maatregel houdt in dat een vergoeding voor een VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte.

 

Lastenverlichting mkb

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.

 

Kamerbrief-invulling–100-miljoen-lastenverlichting-mkb (pdf)

personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,