Werkgevers tegen verplicht pensioen payrollers

Werkgevers tegen verplicht pensioen payrollers

20 maart 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Dat het belangrijk is dat ook payrollmedewerkers pensioen kunnen opbouwen is logies maar een verplichte regeling gaat te ver.

VNO-NCW en MKB-Nederland reagerend op het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

 

Een verplichte pensioenregeling staat haaks op de onderhandelingsvrijheid van werkgevers en vakbonden, stellen de werkgeversorganisaties. Ook zijn zij van mening dat zo’n regeling tot uitvoeringsproblemen zal leiden.

Doel van het wetsvoorstel is om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk tegen te gaan door te voorkomen dat voor payrollkrachten geen of veel minder pensioenpremie wordt afgedragen.

 

Uitvoering complex

Het wordt ‘zeer complex’ om in alle gevallen invulling te geven aan de definitie van gelijkwaardige functies van payroll- en andere medewerkers. Ook gaat de verplichting gelden als het inlenende bedrijf geen pensioenregeling heeft. Hiermee ontstaat dus ook ongelijkheid. Volgens de ondernemingsorganisaties leidt de verplichting zo tot allerlei uitvoeringsproblemen.

 

Pensioenvergoeding

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat minister Koolmees van Sociale Zaken naar alternatieven moet zoeken om de doelstelling én de onderhandelingsvrijheid te respecteren. Als de payrollmedewerker bijvoorbeeld zelf geen pensioenregeling heeft en het inlenende bedrijf wel een regeling heeft, zou de verplichting moeten gelden om een pensioenvergoeding toe te kennen bovenop het salaris van payrollmedewerkers.

 

Reactie n.a.v. internetconsultatie Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

 

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,