Werkgevers niet altijd even behulpzaam bij partnerverlof

Werkgevers niet altijd even behulpzaam bij partnerverlof

22 augustus 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het was geen optie

Werkgevers werken niet altijd mee aan het aanvullende partnerverlof van zes weken, dat inmiddels ruim een jaar bestaat. “Ze zeiden dat ik vakantie kon opnemen. Partnerverlof was geen optie.” En sommige bazen weigeren het zelfs.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Hans (niet zijn echte naam) is zo iemand die merkte dat zijn werkgever er niet op zat te wachten dat hij partnerverlof opnam. Dat gebeurde in juni vorig jaar, toen hij vertelde dat zijn vriendin in december zou bevallen van hun kind.

 

Continu ingewreven

“Ik gaf aan dat ik partnerverlof wilde opnemen. Ik zei ook dat ik er wel mee in mijn maag zat, omdat de maanden waar het om ging voor het bedrijf de drukste periode van het jaar is. Er werd gezegd dat het allemaal wel goed zou komen.”

Maar toen het eenmaal zo ver was werd het hem op zijn werk wel continu ingewreven. “Ik heb 20 weken moeten aanhoren dat mijn ambitie niet in lijn was met het opnemen van het geboorteverlof.

 

Nieuwe regeling

Vanaf juli vorig jaar hebben partners recht op zes weken betaald verlof na de bevalling van hun vrouw of vriendin: het aanvullend partnerverlof. De overheid betaalt via het UWV vijf weken 70 procent van het salaris, en de werkgever één week voor 100 procent van het loon. Het verlof moet wel binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden.

Het is onbekend hoeveel werknemers precies worden ontmoedigd om het geboorteverlof op te nemen, maar dat het gebeurt, is iets wat zeker is. Dat blijkt uit een rondgang van RTL-nieuws bij het FNV, CNV, WOMEN Inc., Stichting voor Werkende Ouders en de Stichting voor Betrokken Vaderschap. Ook uit onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van WOMEN Inc., werd gedaan, komt dat naar voren.

 

Verlof naar achteren schuiven

Als zijn zoon in december wordt geboren en Hans na twee weken verlof zijn werkgever spreekt, zegt die tegen hem dat hij maar moet zorgen dat hij met zijn werk up-to-date blijft. Hij stelt zijn verlof uit. “Geen prettige mededeling”, zegt Hans daar nu over.

Als hij later zijn verlof toch opneemt, heeft zijn leidinggevende er niet voor gezorgd dat er extra hulp komt. De werkdruk op hem én zijn collega’s is daarna dan ook groot. “Bij élk werkoverleg kreeg ik te horen dat ik het verlof niet had moeten opnemen.” Uiteindelijk neemt Hans ontslag. “Dat was de druppel.”

 

Vakantie opnemen

Ook Bob (niet zijn echte naam) merkt de weerstand. Bij hem ging het om een nieuwe werkgever. De vrouw van Bob is over ruim een maand uitgerekend. Als hij dat en het partnerverlof vorige maand ter sprake brengt bij het bedrijf dat hem in dienst wil nemen, gaat het mis. Het bedrijf weigert er aan mee te werken.

“Toen puntje bij paaltje kwam vroeg ik: hoe gaan we dit regelen?”, zegt Bob. “Toen zeiden ze dat ik een week verlof kreeg en daarna vakantie kon opnemen. Maar partnerverlof was geen optie.”

Na lang heen en weer gepraat, blijft het bedrijf onbuigzaam. “Ze weigerden informatie op te halen bij het UWV en weigerden daarmee ook het verlof. Het was voor mij uiteindelijk de druppel om daar niet in dienst te gaan.”

 

Reactie VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat in een reactie weten zich hier niet in te herkennen. “Iedere werknemer in Nederland heeft recht op partnerverlof. Het maakt hierin niet uit of je fulltime of parttime werkt: je hebt als partner recht op 1 week (en aanvullend 5 weken) verlof als je partner is bevallen van een kind. Een geboorte van een kind is een speciaal moment voor beide partners. Daarom is het ook belangrijk dat deze regeling bestaat voor werknemers. Wij herkennen dergelijke signalen verder niet. Wij zien dat veel bedrijven juist goede afspraken maken op dit gebied met hun werknemers over verlofregelingen – zoals het partnerverlof.”

 

Minder gebruik van gemaakt dan verwacht

Eind juni maakte het UWV bekend dat sinds het begin van de regeling op 1 juli vorig jaar er 68.374 aanvragen gedaan voor betaald partnerverlof. Dat zijn er duizenden minder dan vooraf werd verwacht. De regeling zou de bijl moeten zetten in de hardnekkige rolverdeling dat vrouwen vaker parttime werken, minder verdienen en meer zorgtaken op zich nemen dan mannen.

 

 

Bron: RTL Z

 

 

30% REGELING, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, 30%-regeling

Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.