Verlenging termijn informatieformulier uitfasering PEB

Verlenging termijn informatieformulier uitfasering PEB

11 mei 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Sinds 1 juli 2017 kan een directeurgrootaandeelhouder ( dga ) geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen.

De dga kon het opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2019 afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening. De dga/pensioengerechtigde had ook het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ naar de Belastingdienst moeten sturen.

De Belastingdienst heeft nog niet van iedereen dit informatieformulier ontvangen. Ook komt het voor dat de Belastingdienst het formulier wél heeft ontvangen, maar dat de medeondertekening van de (gewezen) partner ontbreekt.

 

Dga besluit

Dga’s die dit betreft ontvangen binnenkort een brief en krijgen extra tijd om een juist en volledig ingevuld informatieformulier op te sturen. Dit staat in het besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845 (Stcrt. 10 april 2020, nr. 20858).

 

Dga/pensioengerechtigde ontvangt een brief

Heeft een dga een PEB afgekocht of omgezet volgens de ja/nee-vraag in de ingediende aangifte vennootschapsbelasting, maar heeft de Belastingdienst nog geen informatieformulier ontvangen? Dan ontvangt de dga binnenkort een brief. Hierin staat dat hij nog 6 weken de tijd krijgt om een juist en volledig ingevuld informatieformulier op te sturen.

 

 

Zie ook

Terecht gebruikelijk loon voor dga
DGA Loon na loonaangifte
Werk dga niet te vergelijken met werk managementassistent
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

 

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,