Vergoedingsregels Reisbesluiten in CAO Rijk

Vergoedingsregels Reisbesluiten in CAO Rijk

18 februari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Reisbesluiten binnenland en buitenland voor rijksambtenaren zijn vanaf 1 januari 2020 vervallen. Voor werknemers die wat uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis, kunt u de vergoedingsregels uit de CAO Rijk toepassen.

 

inkomsten, loon, salarissen, personeelszaken, personeelsdiensten, wet en regelgeving, financiën medewerkers, arbeidsovereenkomsten, overheid,

De reisbesluiten zijn vervallen als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). De regels uit de reisbesluiten zijn opgenomen in de CAO Rijk. Er is inhoudelijk niets veranderd. Als u voldoet aan de voorwaarden zijn de vergoedingen gericht vrijgesteld.

 

Bedragen binnenlandse dienstreizen

De hoogte van de vergoedingen is aangepast met ingang van 1 januari 2020. Voor binnenlandse dienstreizen gelden de volgende bedragen:

Belastingdienst, vergoeding binnenlandse dienstreizen

Bedragen buitenlandse dienstreizen

De bedragen die gelden voor buitenlandse dienstreizen, vindt u in de Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen op caorijk.nl.

 

 

Meer informatie

Meer over de voorwaarden leest u in hoofdstuk 10 van CAO Rijk.

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,