Vanaf 6 mei 5e aanvraagperiode NOW

Vanaf 6 mei 5e aanvraagperiode NOW

3 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers kunnen vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een NOW aanvraag indienen. Wat bedoeld is voor de 5e periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De tegemoetkoming ziet op de periode april tot en met juni 2021.

Voor de 5e aanvraagperiode geldt:

  • De werkgever kan een tegemoetkoming aanvragen als hij over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft de werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de 4e aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de 5e aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de 4e aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • De werkgever mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als hij een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

 

Meer informatie leest u op uwv.nl.

 

 

Gerelateerd

Informatie NOW op een rij

 

 

 

covid en werk, corona en werkvloer, corona op de werkvloer, covid 19 en werk,