Uitstel van de quotumheffing tot 2022

Uitstel van de quotumheffing tot 2022

15 november 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wet banenafspraak 2019: uitstel quotumheffing, bonus voor nieuwe werknemers.

In een tweetal brieven aan de Tweede Kamer is Tamara Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingegaan op de ontwikkelingen van de Wet banenafspraak.
Er was in 2015 een quotum gesteld betreffende hoeveel banen voor arbeidsbeperkten er gecreëerd moet worden per jaar. Werkgevers in de sector markt hebben in 2018 genoeg banen toegevoegd om de tekortkoming van overheidsinstellingen zoals gemeentes en scholen te compenseren.

 

inkomsten, loon, salarissen, personeelszaken, personeelsdiensten, wet en regelgeving, financiën medewerkers, arbeidsovereenkomsten, overheid,

Uitstel quotumheffing

Als prikkel om werkgevers aan de quotumregeling te houden, was er een quotumheffing ingesteld. De heffing zou ingaan wanneer werkgevers niet aan het quotum voldoen. Staatssecretaris Van Ark heeft laten weten dat de viermeting aantoont dat de sector overheid de doelstelling van 12.500 nieuwe banen met een tekort van meer dan 4.500 banen niet gehaald heeft. Hoewel dit resultaat zou betekenen dat overheidswerkgevers niet aan de quotumregeling voldoen, wordt er nog geen quotumheffing opgelegd. In 2017 is namelijk besloten overheidswerkgevers in 2018 een extra jaar te geven om aan het quotum te voldoen.

Er is echter meer aan de hand: de gehele quotumheffing lijkt voorlopig van de baan te zijn. Er ligt reeds een wijziging van de Wet banenafspraak bij de Eerste Kamer. Als die wordt aangenomen, verandert de quotumregeling voor beide sectoren. Niet alleen wordt de huidige opzet van de quotumheffing uitgesteld tot uiterlijk 2022. Ook is Van Ark voornemens de sectoren samen te voegen, om zo collectief aan het creëren van nieuwe banen voor arbeidsbeperkten te werken. Hierdoor ontwijkt de sector overheid op twee manieren de quotumheffing.

 

Loonkostenvoordeel!

Naast bovengenoemde veranderingen heeft Van Ark een bonus voorgesteld voor nieuwe banen. Deze bonus zou op kunnen lopen tot €5.000 per werknemer. Aan de andere kant kan er een ‘inclusiviteitsopslag’ komen voor organisaties die niet aan de quotumregeling voldoen. Dit alles moet mogelijk worden in combinatie met de verlenging van de loonkostenvoordelen voor een werknemer die onder de doelgroep banenafspraak. In plaats van slechts drie jaar zouden werkgevers het loonkostenvoordeel tijdens het gehele dienstverband kunnen ontvangen. De bonus wordt dan gekoppeld aan het loonkostenvoordeel.

 

Gerelateerd:

 

 

overheid, rijksoverheid, wet en regelgeving, belastingen, besluiten den haag,