Toelichting corona bij Handboek Loonheffingen 2020

Toelichting corona bij Handboek Loonheffingen 2020

22 februari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft een bijlage toegevoegd aan ‘Handboek Loonheffingen 2020 ’. In deze bijlage vindt u een overzicht van alle coronamaatregelen die gelden voor de loonheffingen in 2020.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Deze maatregelen waren nog niet opgenomen in het handboek voor 2020.
In de bijlage vindt u meer informatie over:

 • versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
 • premiedifferentiatie WW: verlenging termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract
 • aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • uitstel van betaling van belastingschulden
 • geen betaalverzuimboetes
 • verruiming deblokkering G-rekening
 • verlaging van het gebruikelijk loon
 • grensarbeiders en thuiswerkdagen
 • verruiming vrije ruimte
 • doorlopen vaste kostenvergoedingen met uitzondering van de 30% regeling
 • doorlopen vaste reiskostenvergoedingen
 • onbelaste vergoeding mondkapjes

 

 

Meer informatie

Bijlage Handboek Loonheffingen 2020
belastingdienst.nl/coronacrisis

 

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,