Subsidie duurzame inzetbaarheid in april

Subsidie duurzame inzetbaarheid in april

29 maart 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers kunnen van 8 april tot en met 12 april 2019 een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering Van Beleid om werknemers langer en productief aan het werk te houden.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De subsidie richt zich op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken.

De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro per werkgever.

 

Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van deze thema’s:

  • gezond en veilig werken bevorderen, waaronder gezondere leefstijl, werkstress terugdringen en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • leercultuur voor werkenden bevorderen, waaronder erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • interne mobiliteit werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • flexibele werkcultuur bevorderen, waaronder invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Door verkrijgen van advies met een implementatieplan of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk, moet het project duurzame inzetbaarheid van werkenden bevorderen.

 

Projectduur

Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.

Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project moet in het advies of eindverslag staan hoe het personeel betrokken is geweest.

 

 

RI&E,Risico-inventarisatie en -evaluatie,branche-RI&E’s,