Sneller naar het tweeschijvenstelsel

Sneller naar het tweeschijvenstelsel

12 februari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020.

 

Belastingplan: het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met 1 persoon of 2 personen wordt verdiend. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.

 

Lagere lasten

Door de veranderingen in de inkomstenbelasting worden de lasten van de meeste burgers lager. Of iemand er op vooruit gaat, hangt ook af van de persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin.

 

AOW-gerechtigden

Ontvangt u AOW? Dan is het belastingtarief lager. Dat komt doordat u geen premie AOW meer hoeft te betalen. In onderstaande tabel vindt u de belastingtarieven die de komende jaren gelden voor AOW-gerechtigden.

Inkomen in euro’s

 Inkomen max € 20.711*Inkomen max € 34.712**Inkomen max € 68.507Inkomen boven € 68.507
201919,45%20,20%38,10%51,75%
202019,45%19,45%37,35%49,50%
202119,20%19,20%37,10%49,50%

* De grenzen schuiven na 2020 iets op door inflatiecorrectie.
** Voor mensen geboren voor 1 januari 1946: € 35.375.

 

 

Meer informatie:

Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar
Uiterste aangifte- en betaaldatums 2020
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gecorrigeerd
Wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020
eHerkenning nodig bij Mijn Belastingdienst Zakelijk

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,