Rekenhulp voor NOW 2.0 beschikbaar

Rekenhulp voor NOW 2.0 beschikbaar

15 augustus 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op de uwv.nl vindt u nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’.

Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze rekenhulp kunt u gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW.

De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kunt u in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Simulatie NOW

Met deze simulatie kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Eerste aanvraagperiode NOW,maart, april en mei 2020

Simulatie NOW (eerste aanvraagperiode)

Van 6 april tot en met 5 juni 2020 kon u als werkgever een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de eerste periode NOW over de maanden maart, april en mei 2020. Als UWV de aanvraag heeft toegekend, heeft u een voorschot ontvangen op de tegemoetkoming. Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) streven wij ernaar dat u vanaf 7 oktober een aanvraag kunt doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.

Tweede aanvraagperiode NOW, juni,augustus,september 2020

Simulatie NOW (tweede aanvraagperiode)

Vanaf 6 juli 2020 kunt u als werkgever een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de tweede periode NOW over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
Als UWV de aanvraag toekent, ontvangt u een voorschot op de tegemoetkoming.
Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) moet u later opnieuw een aanvraag doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.

 

Ga naar de rekenhulp ‘Simulatie NOW’.

 

Meer informatie

Meer informatie over de tegemoetkoming NOW vindt u op uwv.nl.

 

 

now 2.0, now regeling, now subsidie, loon subsidie, loonkosten regeling, now maatregel, now loonregeling,overheid now 2.0,