Peiling beeldschermbril en cafetariaregeling

Peiling beeldschermbril en cafetariaregeling

15 maart 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Van de 657 salarisprofessionals die deelnamen aan de peiling van Forum Salaris over de beeldschermbril, koos 67% voor de juiste stelling. Als de werknemer kiest voor een luxere beeldschermbril, dan geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen alleen voor de basisvoorziening.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werkgever vergoedt € 250 voor een beeldschermbril. De werknemer koopt een luxere bril van € 400. € 150 wordt uitgeruild met zijn brutoloon. De werkgever wijst € 400 aan als eindheffingsloon. Welke stelling is juist?
  • € 250 valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. € 150 valt onder de vrije ruimte. (67%)
  • € 400 valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. (13%)
  • € 400 valt onder de vrije ruimte. (14%)
  • De WKR is niet van toepassing want er is niet aan de gebruikelijkheidstoets voldaan. (6%)

Toelichting

Een beeldschermbril valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De beeldschermbril vloeit rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer gebruikt de beeldschermbril (geheel of gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek, of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de beeldschermbril. Er is ook sprake van een eigen bijdrage als de werknemer een belast loonbestanddeel uitruilt voor een onbelaste arbovoorziening, zoals bij een cafetariaregeling.

Kiest de werknemer voor een luxere beeldschermbril die even veilig is? Dan geldt de gerichte vrijstelling voor de basisvoorziening, maar niet voor de extra kosten.

Een werknemer kan voor € 250 een beeldschermbril kopen die voldoet aan de arbo-eisen. Dit bedrag vergoedt de werkgever. Voor € 250 geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen.

De werknemer kiest een beeldschermbril van € 400. Alleen de meerprijs van € 150 wordt uitgeruild met zijn brutoloon. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling. De meerprijs voor de duurdere versie valt onder de vrije ruimte. Als de werkgever de vrije ruimte overschrijdt, is hij 80% eindheffing verschuldigd.

Meer informatie

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,