Normenbrief 1 juli 2021 – informatie voor gemeenten

Normenbrief 1 juli 2021 – informatie voor gemeenten

27 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De gewijzigde bedragen zijn te vinden in onderstaande normenbrief.

Deze versie (dd 28 mei 2021) van de normenbrief bevat een correctie van het rentepercentage voor de leningen bedrijfskapitaal zelfstandige die vallen onder de Tozo. Tot en met 30 september 2021 wordt tijdelijk geen rente opgebouwd. Vanaf 1 oktober 2021 geldt het reguliere rentepercentage van 2 procent.

 

 

 

 

wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, wettelijk minimumjeugdloon 2021,minimumloon 15jr, minimumloon 16jr, minimumloon 17jr, minimumloon 18jr, minimumloon 19jr,minimumloon 20jr, minimumloon 21jr