Nieuwe werkgever, je hebt nog vakantie en verlof uren?

Nieuwe werkgever, je hebt nog vakantie en verlof uren?

20 februari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wanneer een werknemer vertrekt voor een baan bij een andere werkgever, kan hij vakantie- en verlofrechten meenemen. In de wet zijn er bepalingen opgenomen.

Een werkgever en werknemer moeten voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst diverse zaken regelen. De resterende vakantie- en verlofdagen kunnen hierbij ook een thema zijn. De werknemer heeft bijvoorbeeld nog een deel van zijn ouderschapsverlofdagen over of hij heeft verzuimd om voor uitdiensttreding alle vakantiedagen op te nemen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Hoe werkt het meenemen van vakantiedagen?

Een vertrekkende werknemer kan bij de werkgever aangeven dat hij de vakantiedagen die hij niet meer voor het einde van het dienstverband opneemt, wil meenemen naar de volgende werkgever. De werkgever betaalt de vakantiedagen uit en geeft een verklaring mee waaruit blijkt welke vakantierechten de werknemer nog heeft. Vervolgens kan de werknemer de vakantiedagen bij de nieuwe werkgever opnemen. Deze werkgever hoeft over die dagen geen loon meer te betalen.

 

Hoeveel vakantiedagen kan de werknemer behouden?

De werknemer behoudt het recht om al zijn vakantiedagen op te nemen bij de nieuwe werkgever, dus zowel vakantiedagen die hij heeft gekregen op basis van de wet (wettelijke vakantiedagen) als vakantiedagen die de oude werkgever heeft toegekend als arbeidsvoorwaarde (bovenwettelijke vakantiedagen). Voor de bovenwettelijke vakantiedagen mag de nieuwe werkgever echter wel met de werknemer schriftelijk overeenkomen dat deze direct vervallen. Voor de wettelijke vakantiedagen is dat niet mogelijk. De werknemer kan er natuurlijk wel voor kiezen die dagen niet op te nemen.

 

Hoe werkt het meenemen van verlofdagen?

Net als voor de vakantiedagen is voor het ouderschapsverlof en het geboorteverlof (de verlofvorm die het kraamverlof heeft vervangen) expliciet wettelijk bepaald dat werknemers het recht op de resterende verlofdagen behouden als zij naar een andere werkgever vertrekken. En ook hierbij heeft de werkgever de plicht om een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel verlofdagen de werknemer nog aanspraak heeft. Zo’n verklaring is vormvrij. Als de werknemer de verlofdagen wil benutten, moet hij dat zo snel mogelijk aan de nieuwe werkgever laten weten. De werkgever mag de verlofdagen niet weigeren, maar in overleg kan wel een andere spreiding worden afgesproken.

 

Hoeveel verlofdagen kan de werknemer behouden?

De wet stelt geen maximum aan het aantal mee te nemen verlofdagen, dus de werknemer kan alle verlofdagen waar hij nog recht op heeft opnemen. Het gaat bij geboorteverlof om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per geboorte (op te nemen binnen vier weken na de bevalling) en bij ouderschapsverlof om 26 maal de wekelijkse arbeidsduur per kind (op te nemen voordat het kind de leeftijd van acht jaar bereikt). Hierbij is nog goed om te weten dat per 1 juli 2020 er aanvullend geboorteverlof bijkomt en dat op termijn het ouderschapsverlof mogelijk deels betaald wordt.

 

werkgeverscoach, 100 werkgeverscoach, alles rondom personeelszaken,