Nieuwe arbeidswet

Nieuwe arbeidswet

6 november 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Sneller ontslag, ‘markt verandert’

Een speciale commissie moet onderzoeken hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit moet zien. Werkgevers en werknemers krijgen de komende jaren te maken met ‘fundamentele veranderingen’. Daarom zijn nieuwe regels nodig.

Dat zegt minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken, die vandaag de Wet Arbeidmarkt in balans naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin staat onder meer dat het gemakkelijker wordt om werknemers te ontslaan. Zo wordt de ‘kloof tussen vast en flexwerk’ verkleind.

Denk bij flexwerkers aan payrollers, uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk contract en onvrijwillige zzp’ers.

Volgens Koolmees wordt het voor werkgevers nu aantrekkelijker om iemand in vaste dienst te nemen. Het risico dat je moeilijk van een personeelslid afkomt – met alle kosten van dien – wordt immers kleiner. Critici hekelen het voorstel, omdat het minder zekerheid voor werknemers betekent. Ook werkgevers zijn niet onverdeeld positief, omdat het een stuk duurder wordt flexibel personeel in te schakelen.

 

‘Onnodig vaak flexwerker’

Volgens de minister bieden vaste contracten nu te veel bescherming, terwijl flexbanen dat nauwelijks doen. Door dat grote verschil zijn werkgevers huiviger personeel in vaste dienst te nemen, waardoor mensen ‘onnodig vaak’ flexwerker blijven met ‘nauwelijks perspectief op zekerheid’. Vast wordt dus minder vast, flexibel minder flexibel.

Bovendien hebben mensen ‘andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger’, stelt Koolmees in een verklaring. Vakbond FNV kwam gisteren juist met een onderzoek dat zegt dat werknemers juist vrij traditionele wensen hebben: een vaste baan, bij een werkgever.

De nieuwe wet is dus niet voldoende. “Op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst”, aldus Koolmees. Ontwikkelingen als robotisering en platformisering vragen om nieuwe regelgeving, meent hij.

De nieuwe Commissie Regulering werk moet zich over de toekomst van werk buigen. Voormalig lid van de Raad van State Hans Borstlap zal die commissie, die voornamelijk uit juristen en economen bestaat, leiden.

 

Bron: NOS

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,