Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten

Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten

22 juli 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Na jaren van polderen ligt er sinds juni dit jaar dan eindelijk een nieuw pensioenakkoord op tafel. Uitgangspunt is een gelijke, vaste premie voor alle leeftijden. Dat gaat werkgevers veel geld kosten, menen pensioen specialisten.

Hun advies? Voer nu een impactanalyse uit en ga alvast in overleg met de OR.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het is er dan toch van gekomen. Het kabinet en sociale partners hebben een akkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel gebaseerd op het SER-advies. Een belangrijke aanpassing is dat herverdeling van jong naar oud wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een gelijke premie voor iedereen en ouderen bouwen minder op dan jongeren. Werknemers die hierdoor onevenredig benadeeld worden, zijn de 45-plussers omdat zij binnen de pensioenfondsen niet langer worden ‘gesubsidieerd ’ door de jongeren. De premie die werknemers tot 45 voortaan gaan betalen, wordt namelijk volledig ingezet voor hun eigen pensioen.

 

Compensatie 45-plussers in Pensioenakkoord

Het nieuwe akkoord stelt dan ook dat 45-plussers moeten worden gecompenseerd voor dit verlies. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft alvast een rekensommetje gemaakt en schat de kosten voor compensatie op ruim 50 miljard euro. Op welke manier en door welke partij de compensatie moet worden geregeld, laat zich vooralsnog raden. Naar verluidt is het wettelijk kader in 2022 afgerond. Het nieuwe akkoord stelt dat 45-plussers moeten worden gecompenseerd voor dit verlies.

 

En plots was er geld

Op langere termijn ligt er een rekening van bijna 4 miljard euro – per jaar – doordat de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting wordt versoepeld. Voor elk jaar dat de Nederlander gemiddeld langer leeft moeten mensen straks acht maanden in plaats van een heel jaar langer door voor ze AOW krijgen.

“Ook jongeren hebben daardoor uitzicht op stoppen met werken voor hun 70ste jaar,” stelt FNV-voorman Han Busker tevreden. Hij durft te spreken van een ‘hartstikke mooi’ en ‘zeer verdedigbaar resultaat’. Busker wijst erop dat het nieuwe stelsel ertoe leidt dat rendementen van pensioenfondsen sneller naar de deelnemers kunnen gaan, in plaats van dat die opgepot moeten worden in grote buffers. “Dat vinden onze leden erg belangrijk.”

Tegelijkertijd wordt de kans op kortingen kleiner, al zijn de pensioenen bij de fondsen in de metaalsector ook na dit akkoord nog niet uit de gevarenzone. Busker heeft er ‘geen behoefte aan ’ te zeggen of zijn bond alsnog in actie komt als die korting onafwendbaar blijkt.

Dat in november niet lukte wat nu wel is gelukt, is voor een flink deel te danken aan het Centraal Planbureau. Dat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met een nieuwe, gunstige studie naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Daardoor is er op papier opeens meer te besteden.

Volgens de rekenmeesters is eerder onderschat in hoeverre Nederlanders in de toekomst meer gaan werken en er dus meer belasting in de schatkist vloeit. Deze correctie zorgt dat er plots 0,5 procent van het nationaal inkomen (bbp) aan extra ruimte is voor de regering. Van dit bedrag, ruim 3,5 miljard euro, reserveert het kabinet vast meer dan 2 miljard euro om de AOW-leeftijd op lange termijn minder snel te laten stijgen.

 

De rekening komt nog

Daarmee is een van de belangrijke eisen van de vakbonden, daarin politiek gesteund door PvdA en GroenLinks, ingewilligd. Ook krijgen zij gedaan dat zzp’ers zich straks verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Tegelijkertijd moet het kabinet nog op zoek naar 800 miljoen euro waar op lange termijn nog geen dekking voor is gevonden. Wel is duidelijk dat werkgevers subsidie moeten inleveren en dat burgers en bedrijven bij de koopkrachtonderhandelingen in augustus nog beide een lastenverzwaring van elk zo’n 100 miljoen te verstouwen krijgen.

Koolmees durft de stelling aan dat door het akkoord het Nederlandse pensioenstelsel het ‘beste ter wereld ’ blijft, waarbij ‘minder wordt beloofd en meer wordt waargemaakt’.

“Daarmee voorkomen we chagrijn en scheve ogen tussen de generaties,” aldus de bewindsman.

 

Financiering

Het pensioenakkoord gaat over geld. Veel geld. Het kabinet is financiert dit uit verschillende bronnen. Ook de werkgevers moeten een duit in het zakje doen. Daarvoor is onder meer afgesproken dat het lage inkomensvoordeel wordt beperkt en de jeugd-LIV wordt uitgefaseerd. Werkgevers mogen de komende tijd voorstellen doen om het hele stelsel aan loonkostensubsidies beter en efficiënter vorm te geven waardoor deze bezuiniging kan worden opgevangen.

 

dekkingsgraad pensioenfondsen

 

Gerelateerd:

Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019

LIV en jeugd-LIV wijzigen in 2020

Wat gebeurd er met mijn pensioen in 2020?

 

loonverwerking, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerkers, salarisverwerkers, salarisadministratie,