Millennials en de kijk op hun arbeidsmarkt

Millennials en de kijk op hun arbeidsmarkt

27 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Millennials zien hun loopbaan als onderneming

De arbeidsmarkt is wezenlijk veranderd voor nieuwe generaties werkenden. Bied hun een stem in hoe hun toekomst moet worden vormgegeven, zegt de NBBU.

Millennials kijken anders naar werk dan de generaties voor hen. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat de Young Advisory Group verrichtte in opdracht van de NBBU.

Deze andere kijk is problematisch, omdat bestaande instituties nog zijn ingesteld op een ouderwets 20ste-eeuws model van een gemiddelde levensloop:

 •   opleiding,
 •   één carrière,
 •   pensioen.

Dit veranderen vraagt om een vertegenwoordiging van alle partijen op de arbeidsmarkt.

 

arbeidsmarkt, werk, contract,arbeidsrelatie, arbeidscontract, arbeidsovereenkomst,keuze toekomst arbeidsmarkt

Je carrière als onderneming

De millennial is een nieuw soort ondernemer. Niet een letterlijke eigenaar van een bedrijf, maar iemand die zijn of haar carrière beschouwt als symbolische onderneming. Dit uit zich in drie ondernemersvaardigheden die voor een millennial steeds belangrijker zijn om te bezitten:

 •  Constante aandacht voor zelfontwikkeling
 •  Vermogen om keuzes te maken
 •  Goede sociale vaardigheden en aandacht voor het netwerk

 

Commissies SZW en Borstlap

Deze drie vaardigheden sluiten nauw aan bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, die steeds verder wegdrijft van het traditionele model van bovengenoemde levensloop. Maak ruimte voor een nieuw model:

 • opleiding,
 • carrière 1,
 • carrière 2,
 • carrière 3,
 • pensioen.

Dit stelt het onderzoek, dat dinsdag wordt gepresenteerd aan de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de heer Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk.

 

Garantie tot omscholing als nieuwe sociale zekerheid

Opleiding en werk lopen steeds vaker door elkaar heen en werkenden doorlopen meerdere kleine carrières in plaats van één grote. Ondernemingen werken meer dan ooit projectmatig en kennen een steeds kortere levensduur. Een contract voor het leven bij één bedrijf is eenvoudigweg aan het verdwijnen. Omscholen naar een andere carrière kan in de praktijk nog lastig zijn, bijvoorbeeld omdat de toegang tot scholing niet goed geregeld is. De overheid kan hier te hulp schieten, bijvoorbeeld met een garantie tot omscholing als nieuwe sociale zekerheid.

 

Zekerheid anders regelen

Ongeveer 45% van de respondenten verwacht op enig moment in zijn of haar loopbaan als zelfstandige te werken. Toch blijft de preferente contractvorm het fulltime vaste contract. Dit komt doordat zekerheid nog altijd gekoppeld is aan deze contractvorm. Huisvesting is bijvoorbeeld makkelijker te krijgen met een vast contract, omdat daarin voorzieningen zijn getroffen die inkomen garanderen bij ontslag en ziekte.

 

Anders denken in tijden van flexibiliteit

Een middel is tot doel verheven en geniet daardoor de ‘logische’ voorkeur. Maar het is een veel interessantere denkrichting om het vaste contract te zien als een van vele middelen voor het garanderen van zekerheid, vindt de NBBU.

 

Heroriëntatie van de polder

Het is belangrijk dat gevestigde partijen oog krijgen voor de eisen en wensen van deze nieuwe groep werkenden, zeker in het licht van de veranderende arbeidsmarkt. De generatietoets is hierin een goede eerste stap. Heroriëntatie van de polder zou een mooi vervolg zijn, zodat alle partijen zich vertegenwoordigd weten.

 

 

Bron: NBBU, persbericht 24 september 2019

 

inkomsten, loon, salarissen, personeelszaken, personeelsdiensten, wet en regelgeving, financiën medewerkers, arbeidsovereenkomsten, overheid,