Loonkosten hoe wat?

Loonkosten hoe wat?

6 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Belastingdienst heeft een peiling gedaan over loonkostenvoordeel

In de peiling vroeg de Belastingdienst of het loonkostenvoordeel (LKV) overgaat naar de nieuwe werkgever bij overname van een onderneming. Van de 375 deelnemers koos 67% voor het juiste antwoord. Het recht op het LKV gaat niet over.

Hieronder leest u de vraag en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Overheid, belasting, Rijksoverheid, kabinet, belastingdienst,

De vraag

Een eenmanszaak heeft voor een werknemer recht op het loonkostenvoordeel (LKV). De eenmanszaak wordt omgezet in een bv. Gaat het LKV over naar de bv?

  • Ja, de doelgroepverklaring voor de eenmanszaak loopt automatisch door voor de bv. (16%)
  • Ja, als de bv op tijd een nieuwe aanvraag voor de doelgroepverklaring heeft ingediend en deze heeft gekregen. (17%)
  • Nee, bij overgang van onderneming gaat het recht op het LKV niet over op de nieuwe werkgever. (67%)

Toelichting

Neemt een werkgever een onderneming geheel of gedeeltelijk over, dan gaat het recht op de loonkostenvoordelen niet over. Voor de overgenomen werknemers krijgt de werkgever ook geen nieuw recht op de loonkostenvoordelen, want bij overname van een onderneming zet de werkgever de dienstbetrekking van de werknemers voort. Er is geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer, wat wel een voorwaarde is voor de loonkostenvoordelen.

Bij een fusie of splitsing is sprake van een overname van onderneming, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv.

Bij een doorstart of overname na een faillissement is meestal geen sprake van overname van een onderneming. Dan kan dus wel een nieuw recht op loonkostenvoordelen ontstaan als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie