Update ‘Handreiking loonkostenvoordelen’

Update ‘Handreiking loonkostenvoordelen’

22 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst salaris adviezen heeft de ‘Handreiking loonkostenvoordelen’ uitgebreid. Er is informatie toegevoegd over het gevolg voor de loonkostenvoordelen (LKV) bij overname van een onderneming. De overnemende werkgever heeft geen recht op LKV.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Bij overname van een onderneming krijgt de werkgever geen nieuw recht op LKV. De werkgever zet de dienstbetrekking van de werknemers namelijk voort. Er is geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer, wat wel een voorwaarde is voor het LKV.

Bij een fusie of splitsing van een onderneming is sprake van overname, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv.

Bij een doorstart of overname na een faillissement is meestal geen sprake van overname van een onderneming. Dan kan dus wel een nieuw recht op LKV ontstaan, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Lees meer in de Handreiking loonkostenvoordelen.

loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,