Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd, online!

Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd, online!

19 augustus 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nieuwe versie Handboek

Op de internetsite van de Belastingdienst staat vanaf 1 juli 2019 een nieuwe versie van het online Handboek Loonheffingen 2019.

 

handboek loonheffingen 2019, nieuwsbrief loonheffingen 2019, loonheffingen 2019, nieuwsbriefloonheffing, belastingdienst, belastingen,

Aan het online handboek is de volgende informatie toegevoegd over de vergoeding van studiekosten van een kind van de werknemer:

1. Paragraaf 1.1.4.
Er is toegevoegd dat sprake is van een dienstbetrekking als iemand loon geniet uit een dienstbetrekking van een ander. Een voorbeeld hiervan is als een werkgever een kind van een werknemer een zelfstandig recht geeft op een studietoelage.

 

2. Paragraaf 4.2.
Voorbeeld 5 is toegevoegd. Dit voorbeeld gaat over een werknemer die voor zijn kind een vergoeding voor collegegeld ontvangt. Deze vergoeding mag de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon.

 

3. Paragraaf 6.2.4.
Voorbeeld 4 is toegevoegd. Dit voorbeeld gaat over een kind van de werknemer die een eenmalige studietoelage ontvangt. Hierover is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

 

4. Paragraaf 7.3.3.
Er is toegevoegd dat studie-uitkeringen aan een kind van een werknemer belast worden volgens de groene tabel. Wel moet het kind een zelfstandig recht hebben op die uitkeringen.

 

5. Paragraaf 19.2.2.
In deze paragraaf staat dat uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon behoren. Er is een voorbeeld toegevoegd over een studiefonds voor kinderen van werknemers.

 

 

Let op!

Het PDF-bestand van het handboek is nog niet geactualiseerd

 

loonverwerking, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerkers, salarisverwerkers, salarisadministratie,