Gebruikelijk loon 2022

Gebruikelijk loon 2022

3 januari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 48.000 per jaar. Dit staat in de ‘Bijstellingsregeling directe belastingen 2022’.

U vindt de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 in de Staatscourant van 28 december 2021.

Gerelateerd artikel

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,