Eindejaar- Nieuwjaarsborrel?

Eindejaar- Nieuwjaarsborrel?

13 december 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Heeft uw organisatie in 2018 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wel volledig benut ?

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is 1,2% van de fiscale loonsom.

Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte is, kan de werkgever die bijvoorbeeld inzetten voor een eindejaarsborrel. Deze borrel hoeft alleen binnen de vrije ruimte te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt.

Als u dan nog vrije ruimte over heeft, dan kan het handig zijn om verstrekkingen die begin 2019 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen. Verder kunt u alvast bekijken of u in 2019, als de vrije ruimte ook 1,2 procent is, rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

 

het nieuwe jaar 2019, salarisverwerking, 100% salarisverwerking, 100% werkgeverscoach, 100% payrolling,

Let op!

Heeft u in 2018 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2019.

Borrel op werkplek

Een begin 2019 geplande nieuwjaarsborrel kan onder de werkkostenregeling onbelast blijven als de werkgever de borrel op de werkplek organiseert. De drankjes en de hapjes die de werknemers consumeren, en ook de kosten van bijvoorbeeld entertainment vallen onder deze faciliteit.

Als de werkgever voor een externe locatie kiest, dan zijn een personeelsfeestje én de consumpties eindheffingsloon en wel tegen de factuurwaarde. Eventueel kunt u hiervoor de vrije ruimte gebruiken, maar dan legt u al op begin januari beslag op deze ruimte.

Tip:

De verstrekte consumpties zijn ook onbelast voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren én voor werknemers van andere werkgevers met wie u de concernregeling toepast.

Let op!

Wilt u nog in 2018 een personeelsfeestje organiseren en zit u krap in vrije ruimte? Houd er dan rekening mee dat maaltijden bij een personeelsfeest niet vrij zijn te verstrekken. Het normbedrag is in 2018 3,35 euro.

Wetswijzigingen 2019, adoptie- en pleegzorgverlof, affectieschade, geboorteverlof, Jeugd-LIV, LIV, loon, loonkostenvoordelen (LKV), minimumloon 2019, Pensioenen, Pensioenuitvoerders, personeel, wet arbeidsmarkt in balans (wab), wet en regelgeving, wettelijk minimumloon (WML)