Duplicaat Aangiftebrief Loonheffingen 2021

Duplicaat Aangiftebrief Loonheffingen 2021

7 december 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Hebt u de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2021 ’ niet ontvangen? Vraag dan een duplicaat aan. U kunt de gegevens ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

U kunt een duplicaat aanvragen door een brief te sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA BREDA

Zet in de brief in ieder geval uw loonheffingennummer en het adres waar het duplicaat naartoe moet. Als u het duplicaat per mail wilt ontvangen, vermeld dan ook het e-mailadres in de brief.

 

Gegevens aangiftebrief

In de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2021 ’ staan de uiterste aangifte- en betaaldatums en het betalingskenmerk per tijdvak. U kunt deze informatie ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst. Hieronder leest u waar u deze informatie kunt vinden.

Uiterste aangifte- en betaaldatums

U kunt een document downloaden waarin de uiterste aangifte- en betaaldatums per tijdvak staan. Ook staan hier de bijhorende tijdvakcodes in. Dit document verschijnt begin januari op belastingdienst.nl.

Betalingskenmerk per tijdvak

Om het betalingskenmerk voor een tijdvak te achterhalen, gebruikt u de ‘zoekhulp betalingskenmerk ’.

 

Adreswijziging doorgeven

Eind november heeft de Belastingdienst de aangiftebrieven voor de Loonheffingen verstuurd. Ruim 6.000 brieven zijn onbestelbaar retour gekomen. Als u de aangiftebrief niet ontvangen hebt, omdat uw adres is gewijzigd, geef dan het juiste adres door aan de Belastingdienst.

 

Informatie op belastingdienst.nl

Zoekhulp betalingskenmerk
Adreswijziging doorgeven

 

 

Gerelateerd bericht

Aangiftebrief Loonheffingen 2021
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021
Rekenregels per 1 januari 2021
Premiepercentages sociale verzekeringen 2021 gepubliceerd
Pas vanaf oktober 2021 boetes voor schijnconstructies

 

2021 overheid, belastingen 2021, belastingdienst 2021, regering. rijksoverheid 2021,