Bonus moet werknemer in dienst zijn !

Bonus moet werknemer in dienst zijn !

26 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Binnen een organisatie is de voorwaarde dat voor het ontvangen van een bonus werknemers in dienst moeten zijn ten tijde van uitbetaling van de bonus gebruikelijk. Deze voorwaarde is niet in strijd met goed werkgeverschap of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aldus Hof ‘s-Hertogenbosch.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Tussen partijen is niet in geschil dat een werknemer de gestelde doelstellingen heeft gehaald over het boekjaar 2016, waardoor hij in principe in aanmerking komt voor een bonus. In de ‘scheme rules’ behorende bij de bonusregeling over het boekjaar 2016 staat als voorwaarde voor het ontvangen van de bonus dat werknemers in dienst moeten zijn ten tijde van het uitbetaling van de bonus. Feit is ook dat de man ontslag heeft genomen bij de werkgever voordat de bonus werd uitbetaald.

 

Geen bijlage

De werknemer stelt dat hij geen kennis had van de ‘scheme rules’ behorende bij de bonusregeling over boekjaar 2016, en vooral dat hij niet wist dat hij in dienst moest zijn om hierop aanspraak te maken. De man is per brief geïnformeerd op welke wijze de bonus voor het boekjaar 2016 zou worden bepaald. In deze brief wordt verwezen naar een bijlage ‘Scheme Rules’. Volgens de werknemer heeft hij de brief wel ontvangen, maar zat de bijlage er niet bij. In dat geval had de werknemer die bijlage kunnen opvragen, zeker omdat hij deel uitmaakte van het managementteam, aldus het hof.

 

Vast looncomponent

De werknemer meent dat hij ervan uit mocht gaan dat de bonus een vast en overeengekomen looncomponent was, omdat hij in de jaren ervoor elk jaar een bedrag aan bonus uitgekeerd heeft gekregen. De werkgever heeft er echter – terecht – op gewezen dat de werknemer in de jaren ervoor elk jaar een bedrag aan bonus uitgekeerd heeft gekregen, omdat hij in de jaren ervoor voldeed aan de voorwaarden om de bonus te ontvangen. Dit was niet alleen omdat hij de vooraf vastgestelde (financiële) doelstellingen had behaald, maar ook omdat hij ten tijde van het uitbetalen van de bonus in dienst was van het bedrijf.

 

Redelijk doel

Het hof acht het niet toekennen van de bonus niet in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap, omdat de voorwaarde gold in voorgaande jaren en voor andere werknemers. De voorwaarde dient daarnaast een redelijk doel, namelijk een werknemer voor de organisatie te behouden. Verder heeft werknemer zelf ontslag genomen en is van willekeur geen sprake.

 

Uitspraak Hof ‘s-Hertogenbosch, 15 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:86

juridische zaken, 100 werkgeverscoach, salarisadministratie, loonadministratie, juridisch advies,