Belastingdienst wil alleen nog losse correctieberichten vanaf 1 februari

Belastingdienst wil alleen nog losse correctieberichten vanaf 1 februari

28 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Met ingang van 1 februari 2019 kunnen werkgevers alleen nog via losse correctieberichten fouten in de loonaangifte 2018 herstellen. Die startdatum is heel belangrijk, want de Belastingdienst kan losse correcties over 2018 die in januari 2019 zijn ingediend niet verwerken.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Als er een fout in de loonaangiften moet worden hersteld, ligt het aan het moment waarop de fout ontdekt is hoe de werkgever de correctie moet doen. Zo kan uw organisatie de aangifte van december 2018 – of de 13e 4 weken perioden van 2018 – in januari nog corrigeren via een nieuwe of aanvullende loonaangifte. Komt pas op of na 1 februari 2019 een fout in de loonaangifte over 2018 aan het licht, dan moet de werkgever die alsnog herstellen. Dat kan dan alleen door een los correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst.

 

Onterechte naheffingen

Stuurde uw organisatie per ongeluk vóór 1 februari al een los correctiebericht, kan dat leiden tot onterechte naheffingen of onterechte terugbetalingen. De Belastingdienst kan die losse correcties over 2018 namelijk niet goed verwerken. Uw organisatie kan dit herstellen door alsnog vóór 1 februari de correctie met een nieuwe of aanvullende loonaangifte over december 2018 in te sturen.

 

Handboek Loonheffingen 2018

Vorig jaar heeft de Belastingdienst in het handboek loonheffingen 2018 verduidelijkt welke gegevens er in een losse correctie moeten staan. Dat hangt af van de manier waarop de werkgever loonaangifte doet. Gebruikt hij aangifte- of administratiesoftware, dan moet hij bij de werknemersgegevens alleen de gegevens van het ontbrekende dienstverband invullen. Maar een werkgever die aangifte doet met het aangifteprogramma van de Belastingdienst, moet alle – ook niet gewijzigde –gegevens opnieuw opgeven.

 

Gevolgen voor voortschrijdend cumulatief berekende aangiften

Het corrigeren van een oude loonaangifte kan gevolgen hebben voor de bedragen van latere aangiften, die berekend zijn met de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (tool). Het is zaak dat de werkgever die aangiften dan ook corrigeert.

De Belastingdienst zal aan de hand van de losse correctie uw organisatie mogelijk een naheffingsaanslag sturen; óf uw organisatie krijgt een teruggaaf van een eventueel teveel betaalde bedrag.

 

 

Het handboek loonheffingen 2018

30%regeling, salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,