Pensioen vermindering op de loer?

Pensioen vermindering op de loer?

28 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen

Een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen in de komende jaren. Aangezien hun financiële positie afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden.

Metaalfonds PME vraagt het kabinet zelfs om een “adempauze” en maatregelen om snijden in de pensioenuitkering aan ouderen te voorkomen. De branche kreeg in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijd dalende beurskoersen. Daardoor werd eerder herstel de kop in gedrukt.

 

Dekkingsgraad

Als de dekkingsgraad van PME niet op tijd op het vereiste niveau van ruim 104 procent zit, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Het gaat om de graadmeter die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Vooral bij de metaalfondsen PME en PMT begint de situatie nijpend te worden omdat voor beide de deadline eind 2019 al verstrijkt en pensioenen er dus mogelijk volgend jaar al omlaag gaan. Hun dekkingsgraad zat eind december op respectievelijk ruim 101 en dik 102 procent.

Zorgfonds PFZW stond er met een score van ruim 101 procent ook niet goed voor, maar heeft net als ambtenarenfonds ABP in principe nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Bij ABP eindigde de graadmeter iets onder de 104 procent. Het grootste fonds van Nederland leek vorig jaar lang op weg om boven het benodigde niveau uit te komen, maar door een zeer slecht vierde kwartaal ging dit niet door.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er al een tijdje goed voor. Hier zit de graadmeter boven de 118 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd.

 

Nieuw pensioenstelsel

Extra zuur volgens de sector is dat het Haagse pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet in november is geklapt. De fondsen hadden juist hoop dat een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel hen zou kunnen helpen.

PME-bestuurder Eric Uijen vindt het “onrechtvaardig” dat hij straks “aan de vooravond van een nieuw stelsel” misschien nog de pensioenen moet verlagen.

“Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Het wordt “urgenter” om tot een hervorming van het pensioenstelsel te komen, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken. Koolmees’ inzet is om voor eind 2019 een akkoord te bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel.

De vakbonden hebben acties aangekondigd voor een beter pensioenakkoord. Koolmees wil niet zeggen of hij de bonden nog iets extra’s te bieden heeft. Nog voor eind deze maand komt hij met een brief naar de Kamer over hoe het verder moet met het pensioendossier. Daarin zal niet “iets heel nieuws” staan, laat hij alvast weten.

 

aow leeftijd, pensioen, AOW-leeftijd naar 67, AOW-leeftijd per 2021, AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden,