Boete voor werkgevers die niet omscholen!

Boete voor werkgevers die niet omscholen!

1 oktober 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De loonsubsidie in het derde steunpakket dat op 1 oktober ingaat, krijgt een kleine aanpassing. In de zogenoemde NOW 3-regeling worden werkgevers aangespoord mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij iemand ontslaan. Doet een werkgever dat niet, volgt een boete 5 procent op de NOW-uitkering.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet werd door PvdA-leider Lodewijk Asscher aangespoord om werknemers die hun baan verliezen bij een bedrijf dat staatssteun ontvangt, een baangarantie te geven.

Die garantie komt er niet, dat ging het kabinet te ver. Daarvoor in de plaats komt nu een “inspanningsverplichting ” voor werkgevers om ontslagen personeel te begeleiden naar ander werk.

Een werkgever die op de een of andere manier gebruikmaakt van staatssteun en toch iemand ontslaat, moet contact opnemen met uitkeringsinstantie UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk.

Volgens Asscher weet de werkgever namelijk veel beter wat de talenten en mogelijkheden zijn van een werknemer dan bijvoorbeeld het UWV.

Neemt de werkgever geen contact op met het UWV, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering. De ontslagboete uit de eerste twee steunpakketten verdwijnt.

 

Bedrijven krijgen ruimte te herstructureren

Koolmees geeft ondernemers de mogelijkheid “te herstructureren ” omdat de economie nu eenmaal verandert, zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de staatssteun. Dat kan bijvoorbeeld via lagere lonen.

“Op die manier hebben bedrijven en werknemers de gelegenheid zich samen voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet alle werkgelegenheid kan immers worden behouden”, schrijft Koolmees.

 

Afbouw en bonusverbod blijven

Wat blijft, is dat de NOW- uitkering per drie maanden wordt afgebouwd. In de eerste twee steunpakketten konden werkgevers tot maximaal 90 procent van de loonkosten terugkrijgen, in het nieuwste pakket wordt dat percentage in stappen afgebouwd naar maximaal 60 procent.

Tegelijkertijd wordt de drempel om voor NOW-steun in aanmerking te komen verhoogd. Tot en met december moet het omzetverlies minimaal 20 procent zijn om loonsubsidie aan te vragen, van januari tot en met juni wordt dat minimaal 30 procent omzetverlies. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid, vindt het kabinet.

Tot slot blijft het verbod op bonussen, dividenduitkering en het inkopen van eigen aandelen van kracht. Werkgevers moeten namelijk “alles in het werk stellen om hun financiële positie te versterken om de werkgelegenheid in hun bedrijf veilig te stellen en voor toekomst een buffer op te bouwen”, aldus Koolmees.

 

Bron:Nu

 

 

lonen,Loon,salaris, minimale loon, minimumloon, wml 2019, het minimumlon 2019,