AOW blijft 67 jaar en 3 maanden

AOW blijft 67 jaar en 3 maanden

1 november 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en 3 maanden, gelijk als 2023. Dit blijkt uit een nieuwe prognose van de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

De wet schrijft voor dat de AOW-leeftijd de komende jaren in stapjes naar 67 jaar stijgt in 2021. Vanaf 2022 stijgt vervolgens de leeftijd waarop mensen recht hebben op de collectieve oudedagsvoorziening mee met de gemiddelde levensverwachting. Het CBS is bij wet aangesteld als de instantie die die levensverwachting berekent.

 

Elk jaar in november bepaalt de overheid op basis van de CBS-prognose of de AOW-leeftijd over vijf jaar met drie maanden omhoog gaat of gelijk blijft. Een eenvoudige rekensom gaat hierachter schuil: mensen mogen gemiddeld 18,5 jaar AOW ontvangen. Hoewel het CBS de eigen prognose van vorig jaar voor 2024 met een halve maand naar boven bijstelt, blijft de levensverwachting van AOW-gerechtigde mensen in dat jaar onder die 18,5.

 

Aan het begin van 2018 stierven veel mensen door een griepgolf. Maar dankzij een lagere longkankersterfte onder vrouwen komt het gemiddelde toch iets hoger uit dan het CBS eerder had voorspeld.


Stroeve onderhandelingen

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop mensen (iedereen, werkend en niet-werkend) recht hebben op een uitkering van de overheid. De meeste werknemers sparen bovenop deze uitkering voor een aanvullend pensioen. Beide zaken zijn inzet van een stroeve onderhandeling tussen de regering, werkgeversorganisaties en vakbonden. De vakbonden zijn alleen bereid in te stemmen met een hervorming van het pensioenstelsel, als minister Koolmees van Sociale Zaken een flinke rem zet op de stijgende AOW-leeftijd.

 

Het overleg, dat al jaren duurt, leek deze zomer richting een resultaat te gaan, maar zit nu alweer maanden vast. Naast de AOW-leeftijd is ook de zogeheten rekenrente een twistpunt. Kabinet en bonden lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Woensdag kwamen leden van vakbond FNV in Utrecht bijeen om actieplannen te beramen voor het geval de pensioenonderhandelingen alsnog klappen.

 

vakbond FNV inzet op korter werken voor ouderen, langer doorwerken ondergeschoven kind in cao-overleg volgens AWVN