Accountantsverklaring NOW nodig vanaf € 100.000

Accountantsverklaring NOW nodig vanaf € 100.000

26 mei 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bij de definitieve vaststelling van de hoogte van het NOW-subsidiebedrag stelt het kabinet voor sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht.

 

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Eén van de maatregelen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Om nu te bepalen wanneer dat van toepassing is, zijn 2 grenzen vastgesteld.

 

De accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot – 80% van het verleende subsidiebedrag – hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een vastgestelde subsidie van
€ 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. Dit moet voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt en vervolgens een vastgestelde subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan
€ 125.000, zonder dat hij daarbij een accountantsverklaring hoeft te overleggen.

Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan € 100.000 ontvingen, zullen zelf moeten inschatten of de vaststelling van de subsidie € 125.000 of meer zal bedragen. Om die berekening te maken, komt een online rekentool beschikbaar.

 

Controle

In situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, vindt wel controle plaats. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. Hij moet met betrekking tot de omzet en de loonsom voor een zodanig controleerbare administratie zorgen, dat achteraf controleerbaar is of een subsidie terecht is verstrekt. Bij verzoeken tot vaststelling zonder vereiste accountantsverklaring vinden steekproefsgewijze controles plaats.

Derdenverklaring

Als de aanvrager geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij een derdenverklaring inleveren bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000. De derdenverklaring moet de omzetdaling bevestigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

 

Bron: rijksoverheid.nl

 

 

Gerelateerd

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws,