Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

30 september 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

 

NOW 1.0

Werkgevers met minimaal 20 % omzetverlies over een periode van 3 maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020. Voorwaarde is dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Werkgevers konden van 6 april tot en met 5 juni bij UWV een aanvraag indienen om een voorschot te ontvangen voor NOW 1.0.

 

Sumulatietool

Op de internetsite van UWV vindt u nu een rekenhulp: ‘Simulatie NOW ’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming NOW.
Meer informatie over NOW leest u op uwv.nl. De simulatietool vindt u op simulatienow.nl.

 

 

Gerelateerde berichten

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0
Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Veelgestelde vragen tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

 

NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,