9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

22 april 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

het Regionaal Investeringsfonds (RIF), het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Vitaliteitscampus, stedelijke vergroening en smart technology

Onder de toekenningen zit onder meer het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van inwoners in de regio Groningen. In de provincie is sprake van krimp en vergrijzing enerzijds en in de gezondheidssector is een transitie gaande van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie anderzijds. Aandacht voor vitaliteit in de breedste zin van het woord wordt daarom steeds belangrijker. Via het publiek-private programma ‘Vitaliteitscampus’ wordt bijgedragen aan een duurzame inrichting van de regio middels een programma waarin een samenwerking wordt gestart in de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn. Door een combinatie van onderwijsontwikkeling, professionalisering en onderzoek worden professionals opgeleid en bijgeschoold en worden mbo-studenten ambassadeurs van vitaliteit.

De trek naar de stad is in volle gang. Veel mensen ruilen daarmee een groenere omgeving in voor een meer bebouwde omgeving. In de wetenschap dat een groene omgeving veel positieve effecten heeft op het welbevinden van mensen, is aandacht hiervoor in de stad belangrijk. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Breda gaan daarom het arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector oppakken om deze van voldoende en goed, toekomstbestendig opgeleid personeel te voorzien. Naast het arbeidsmarktvraagstuk wordt dan ook ingezet op ontwikkeling van kennis op thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Ook krijgen studenten inzicht in de relatie tussen deze groene omgeving aan de ene kant en haar inwoners aan de andere kant, wat vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen.

In het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio West-Brabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst, een grote uitdaging voor deze sector. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van hybride leeromgevingen in de regio en de professionalisering van docenten en begeleiders vanuit het bedrijfsleven. Het doel van de samenwerking is om personeel in de beroepsgroep de vaardigheden aan te bieden die aansluiten bij technologische ontwikkelingen als automatisering, robotisering en gebruik van slimme machines.

 

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 165 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 154 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 312 miljoen euro geïnvesteerd.

 

 

2021, Vitaliteitscampus, Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn, jeugd, het Regionaal Investeringsfonds (RIF), arbeidsmarktvraagstuk, arbeidsmarkt, belasting, belastingzaken, lage salaris, loonverwerkers, salarisverwerker, salaris, LKV, Kennisdocument Wtl,